DiskGenius软件可以执行如下与硬盘有关的操作:

  1、搜索已丢失hg0088管理端(重建hg0088管理端表)
        2、重建主引导记录MBR(重建MBR)
        3、复制(克隆)硬盘
        4、备份与还原hg0088管理端表
        5、制作USB启动盘
        6、坏道检测与修复
        7、快速hg0088管理端
        8、删除所有hg0088管理端
        9、清除保留扇区
        10、转换hg0088管理端表类型
        11、hg0088管理端表错误检查与更正
        12、清除扇区数据
        13、虚拟重组RAID
        14、对动态磁盘的支持

 

?
版权所有 ? 2010-2019 易数科技    冀ICP备05002509号-2

易数官方微信

易数官方微博